Gezocht: Deelnemers aan de werkgroep Contacten in de Bomenbuurt

De Bomenbuurt zoekt enthousiaste mensen die het leuk vinden een verbinding te vormen tussen mensen in de wijk. De nieuw op te richten werkgroep Contacten in de Bomenbuurt  zal zelfstandig te werk gaan en wordt  desgewenst ondersteund door de wijkbelangenvereniging en Welzijn in Noordenveld.
Wij vragen vrijwilligers m/v die een paar uur per week/maand tijd hebben om op een leuke , ongedwongen,  en spontane manier de bewoners van de wijk dichter bij elkaar te brengen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een theemiddag of een wandeling door de wijk.
De doelgroep betreft alle bewoners in de Bomenbuurt.

U kunt voor deze vacature contact opnemen met het secretariaat wijkbelangen vereniging de Bomenbuurt/Noordhoek :   secretaris@debomenbuurt.nl  of met
Gerie Kleine van Welzijn in Noordenveld :  geriekleine@welzijninnoordenveld.nl

Agenda ledenvergadering 12 april 2018

Donderdag 12 april algemene ledenvergadering

Lokatie:      Basisschool de Tandem , Klimop 2.

Aanvang:    19.30 u

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vasstellen agenda
 3. Financieel verslag.
 4. Verkiezing  kascommissie
 5. Begroting 2018
 6. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet  herkiesbaar is Aly Wiersinga.
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden  bij het bestuur
 7. Onze activiteiten :
  wijkschouw
  WhatsApp-groep
  landelijke opschoondag
  communicatie richting gemeente
  project GO-Noordenveld
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.

Gerie Kleine is uitgenodigd, buurtwerker bij Welzijn in Noordenveld. Ze vertelt over omzien naar elkaar in wijken en buurten.
En gaat daarover in gesprek met de aanwezigen.

 

 

 

Landelijke Opschoondag 2018!

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, organiseren mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

Bijna alle wijken in Roden doen mee.

In de Bomenbuurt wordt deze actie georganiseerd door de scholen, de Buurtvereniging en Wijkbelangenvereniging.

Op vrijdag maken de schoolkinderen de omgeving van de school schoon en op zaterdag gaan buurtbewoners, jong en oud, aan de slag.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

Wie mee wil helpen wordt om half tien bij de Bomenburcht verwacht. Daar verdelen we de taken en gaan in groepjes aan de slag. Rond 12 uur gaan we naar restaurant “Onder de Linden” voor een lunch.

Opgeven om mee te doen kan bij: Jaap Modderman, Jasmijnlaan 52, Piet Roggeveld, Acacialaan 21, Roelie Otter, De Vlier 5, Aly Wiersinga, De Hop 27

Of secretaris@bomenbuurt.nl

Voor informatie is er een telefoonnummer 050 501 51 18          flyer

De eerste nieuwsbrief van 2018

In de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de punten die op het aanmeldingsformulier door leden zijn geschreven.  Staat uw opmerking er niet tussen of vindt u het antwoord onvoldoende, neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging. Dan kunnen we kijken hoe dit op te lossen. De verbeterpunten zijn onder te verdelen in rubrieken ……lees hier verder

Goed nieuws!

Gemeente Noordenveld heeft geld te besteden om uw ideeën voor veranderingen in onze wijk uit te voeren.
Lees de Flyer van de gemeente en bel.

Wilt u eerst overleggen met iemand van de wijkbelangenvereniging?
Bel onze Alex, onze secretaris -050 8504924

 

 

 

Een geslaagde Opschoondag.

Op bijna 2500 plekken in het land hebben 113.000 mensen meegedaan aan de vijftiende editie van Landelijke Opschoondag. Onder het motto ‘Eén buurt, één missie’ verzamelden deelnemers zwerfvuil.

Voor onze wijk was het de tweede keer dat we meededen. De bovenbouw van ’t Hogeholt heeft vrijdag al een aantal straten van zwerfvuil ontdaan. Gistermorgen zijn wij, na een kopje koffie met heerlijke koek in de Bomenburcht, in ploegjes door de wijk gegaan om ook de andere straten van zwerfvuil te ontdoen. De stemming zat er goed in. In de Hullen werden we getrakteerd op een lunch.

Hilarische taferelen, bv toen iemand net niet in de sloot belande, de zakken vol zwerfvuil en het prachtige weer zorgden voor een geslaagde Opschoondag 2017.

 

 

Nieuws uit de Bomenbuurt

Nieuws uit de Bomenbuurt.

Onlangs hebben gemeente en wijkbelangenvereniging een goed gesprek gehad  over het geplande groot onderhoud aan De Klimop De Hazelaar. In een eerder schijven is de wijkbelangenvereniging   door de gemeente op de hoogste  gesteld van het aankomende onderhoud en werden wij gevraagd om een inhoudelijke reactie te geven op deze plannen. Dit hebben wij dan ook  direct  gedaan  en we  werden hierop uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek  en een nadere toelichting van de plannen waarin onze wensen en ideeën al waren verwerkt.
De plannen werden in grote lijnen gepresenteerd en  verder toegelicht.
Nadat alle technische zaken besproken waren zijn we  op pad gegaan om de situatie ter plaatse bekijken.

Voordat er begonnen wordt met de werkzaamheden  komt er  een inloopavond  voor  omwonenden van dit gebied. Zij kunnen zich dan laten informeren over wat er gebeuren gaat. Alle direct betrokkenen ontvangen hierover een schrijven.                                                                                           

Zoals in een vorig bericht al is aangekondigd is de wijkbelangenvereniging volop in ontwikkeling  en wil doorgroeien tot een goed draaiende vereniging. Hiervoor hebben wij een folder gemaakt die we in de Bomenbuurt gaan verspreiden zodat  bewoners van de wijk weten wat wij zoal doen ,en  hoe zij  ons kunt bereiken als er vragen ,opmerkingen of klachten zijn aangaande onze wijk. Ook vragen wij iedereen lid te worden van de wijkbelangenvereniging . Dit kost  slechts  €5 per jaar. Wij hopen op veel  aanmeldingen.  Hier kan onze eerste geplande  activiteit van dit jaar  aan toegevoegd worden .  De wijkbelangenvereniging doet mee  aan de jaarlijkse opschoondag , gehouden op 25 maart aanstaande. Het doel van deze actie is Roden  zwerfafvalvrij te maken. Dit gebeurt door vrijwilligers die allemaal een deel van Roden onder handen nemen.  Goed om te melden is dat de basisschool  in onze wijk enthousiast is en de jeugd al op vrijdag 24 maart in een deel van de Bomenbuurt de  handen uit de mouwen gaat steken.

Hierbij de oproep om u voor de zaterdag op te geven.

Meer informatie over  de opschoondag, het groot onderhoud en andere lopende zaken staan ook op deze site.

Alex van den Oever

secretaris

Groot onderhoud De Hazelaar en oostelijk deel van Klimop

In 2017 staan De Hazelaar en het oostelijk deel van Klimop ingepland voor groot onderhoud. Dit houdt op hoofdlijnen in dat de riolering wordt aangepakt en alle bestrating opnieuw wordt gelegd. Verkeerskundig is dit een goed moment om eventuele klachten en wensen vanuit de buurt/ straat mee te nemen en te bezien of optimalisaties kunnen worden meegenomen in
het groot onderhoud.

Rubert Enter, beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente, organiseert nog een inloopavond, waarop de plannen worden gepresenteerd en men gelegenheid heeft voor het inbrengen van suggesties.

 

Klimop, De Hazelaar mogelijke aanpassingen groot onderhoud 2017