Landelijke Opschoondag 2018!

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag, organiseren mensen door het hele land leuke opschoonacties om samen hun buurt of straat schoon te houden.

Bijna alle wijken in Roden doen mee.

In de Bomenbuurt wordt deze actie georganiseerd door de scholen, de Buurtvereniging en Wijkbelangenvereniging.

Op vrijdag maken de schoolkinderen de omgeving van de school schoon en op zaterdag gaan buurtbewoners, jong en oud, aan de slag.

De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

Wie mee wil helpen wordt om half tien bij de Bomenburcht verwacht. Daar verdelen we de taken en gaan in groepjes aan de slag. Rond 12 uur gaan we naar restaurant “Onder de Linden” voor een lunch.

Opgeven om mee te doen kan bij: Jaap Modderman, Jasmijnlaan 52, Piet Roggeveld, Acacialaan 21, Roelie Otter, De Vlier 5, Aly Wiersinga, De Hop 27

Of secretaris@bomenbuurt.nl

Voor informatie is er een telefoonnummer 050 501 51 18          flyer

De eerste nieuwsbrief van 2018

In de nieuwsbrief vindt u een overzicht van de punten die op het aanmeldingsformulier door leden zijn geschreven.  Staat uw opmerking er niet tussen of vindt u het antwoord onvoldoende, neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging. Dan kunnen we kijken hoe dit op te lossen. De verbeterpunten zijn onder te verdelen in rubrieken ……lees hier verder

Goed nieuws!

Gemeente Noordenveld heeft geld te besteden om uw ideeën voor veranderingen in onze wijk uit te voeren.
Lees de Flyer van de gemeente en bel.

Wilt u eerst overleggen met iemand van de wijkbelangenvereniging?
Bel onze Alex, onze secretaris -050 8504924

 

 

 

Een geslaagde Opschoondag.

Op bijna 2500 plekken in het land hebben 113.000 mensen meegedaan aan de vijftiende editie van Landelijke Opschoondag. Onder het motto ‘Eén buurt, één missie’ verzamelden deelnemers zwerfvuil.

Voor onze wijk was het de tweede keer dat we meededen. De bovenbouw van ’t Hogeholt heeft vrijdag al een aantal straten van zwerfvuil ontdaan. Gistermorgen zijn wij, na een kopje koffie met heerlijke koek in de Bomenburcht, in ploegjes door de wijk gegaan om ook de andere straten van zwerfvuil te ontdoen. De stemming zat er goed in. In de Hullen werden we getrakteerd op een lunch.

Hilarische taferelen, bv toen iemand net niet in de sloot belande, de zakken vol zwerfvuil en het prachtige weer zorgden voor een geslaagde Opschoondag 2017.

 

 

Nieuws uit de Bomenbuurt

Nieuws uit de Bomenbuurt.

Onlangs hebben gemeente en wijkbelangenvereniging een goed gesprek gehad  over het geplande groot onderhoud aan De Klimop De Hazelaar. In een eerder schijven is de wijkbelangenvereniging   door de gemeente op de hoogste  gesteld van het aankomende onderhoud en werden wij gevraagd om een inhoudelijke reactie te geven op deze plannen. Dit hebben wij dan ook  direct  gedaan  en we  werden hierop uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek  en een nadere toelichting van de plannen waarin onze wensen en ideeën al waren verwerkt.  De plannen werden in grote lijnen gepresenteerd en  verder toegelicht. Nadat alle technische zaken besproken waren zijn we  op pad gegaan om de situatie ter plaatse te bekijken.                                                                                                                                                          Voordat er begonnen wordt met de werkzaamheden  komt er  een inloopavond  voor  omwonenden van dit gebied. Zij kunnen zich dan laten informeren over wat er gebeuren gaat. Alle direct betrokkenen ontvangen hierover een schrijven.                                                                                              Zoals in een vorig bericht al is aangekondigd is de wijkbelangenvereniging volop in ontwikkeling  en wil doorgroeien tot een goed draaiende vereniging. Hiervoor hebben wij een folder gemaakt die we in de Bomenbuurt gaan verspreiden zodat  bewoners van de wijk weten wat wij zoal doen ,en  hoe zij  ons kunt bereiken als er vragen ,opmerkingen of klachten zijn aangaande onze wijk. Ook vragen wij iedereen lid te worden van de wijkbelangenvereniging . Dit kost  slechts  €5 per jaar. Wij hopen op veel  aanmeldingen.  Hier kan onze eerste geplande  activiteit van dit jaar  aan toegevoegd worden .  De wijkbelangenvereniging doet mee  aan de jaarlijkse opschoondag , gehouden op 25 maart aanstaande. Het doel van deze actie is Roden  zwerfafvalvrij te maken. Dit gebeurt door vrijwilligers die allemaal een deel van Roden onder handen nemen.  Goed om te melden is dat de basisschool  in onze wijk enthousiast is en de jeugd al op vrijdag 24 maart in een deel van de Bomenbuurt de  handen uit de mouwen gaat steken.

Hierbij de oproep om u voor de zaterdag op te geven.

Meer informatie over  de opschoondag , het groot onderhoud,  en andere lopende zaken  staan ook op deze site.

Alex van den Oever

secretaris

Groot onderhoud De Hazelaar en oostelijk deel van Klimop

In 2017 staan De Hazelaar en het oostelijk deel van Klimop ingepland voor groot onderhoud. Dit houdt op hoofdlijnen in dat de riolering wordt aangepakt en alle bestrating opnieuw wordt gelegd. Verkeerskundig is dit een goed moment om eventuele klachten en wensen vanuit de buurt/ straat mee te nemen en te bezien of optimalisaties kunnen worden meegenomen in
het groot onderhoud.

Rubert Enter, beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente, organiseert nog een inloopavond, waarop de plannen worden gepresenteerd en men gelegenheid heeft voor het inbrengen van suggesties.

 

Klimop, De Hazelaar mogelijke aanpassingen groot onderhoud 2017

 

 

 

Lentekriebels voor een schone wijk

BUURTVERENIGING en WIJKBELANGENVERENIGING DE BOMENBUURT          Lentekriebels

Zaterdag 25 maart 2017

Grote schoonmaak in onze wijk!

Overal in Nederland vindt op 25 maart de landelijke Opschoondag plaats, zie: www.nederlandschoon.nl

De Bomenbuurt doet mee!  Wij organiseren op zaterdag 25 maart een grote schoonmaakactie in de wijk. We rekenen op veel actieve buurtbewoners, jong en oud.

Verzamelen bij het buurthuis vanaf 9.30 uur, waar koffie, thee, limonade en koek/ cake klaarstaan. Mensen van de Wijkbelangenvereniging zijn aanwezig om u/ jou op te vangen. Zij stellen de groepjes van 4 personen samen en hebben van te voren de wijk ingedeeld in gebieden, zodat de vrijwilligers per groep een deel van de wijk kunnen schoon maken. De gemeente zorgt voor grijpers, afvalzakken, hesjes en handschoenen.

Wat gaan we doen? Zwerfvuil opruimen. We gaan met een aantal ploegjes door de wijk om zwerfvuil op te ruimen.        Er komen ook extra containers om de afvalzakken in te deponeren.

Ook kunnen alle speeltoestellen en diverse elektriciteits- c.q. meterkasten schoongemaakt worden. Er zijn schoonmaakmaterialen zoals als emmers en sponsen. De gemeente haalt de containers na afloop op.

Leerlingen van de scholen “De Tandem” en “t Hoge Holt” ruimen regelmatig de directe omgeving van de school op. Die stukjes kunnen wij dus overslaan. De scholen proberen wel de ouders en kinderen enthousiast te maken om mee te doen.

 

Verzamelen bij buurthuis De Bomenburcht, Klimop 2c (aan het voetpad naast de Tandem).

Om 12:00 uur gaan we naar het sportcentrum de Hullen om samen te lunchen.         Dus: Kom op de fiets! ………………………………………………………………………………………………………………

Opgavestrook : Opschoondag Bomenbuurt op 25 maart 2017

Inleveren vóór 17 maart 2017

Ik doe mee aan Lentekriebels

Naam : …………………………… Adres: …………………………………..

Telefoon : …………………………… E-mail: …………………………………..

Strookje graag inleveren bij: Joop de Beer, Jasmijnlaan 46 Roelie Otter, De Vlier 5 Piet Roggeveld, Acacialaan 21 Aly Wiersinga, De Hop 27

Opgeven per email kan ook: secretaris@debomenbuurt.nl

Nieuws van de wijkbelangenvereniging “de Bomenbuurt-Noordhoek”

nieuws dec. 2016  

In ons vorige bericht heeft u kunnen lezen dat wij werken met een voltallig bestuur. Intussen hebben we ook  iemand gevonden die de website gaat beheren. Mevrouw Lies knoop. Kijkt u binnenkort eens op onze site. Hier vindt u naast onze contactgegevens ook een link naar de buurtvereniging. De site zal regelmatig worden bijgewerkt zodat u op de hoogte bent van de activiteiten in de wijk en  de lopende zaken van de wijkbelangenvereniging.  

We zijn voornemens om voor de Bomenbuurt een WhatsApp groep te beginnen om de veiligheid in de wijk te vergroten. Een aantal wijken in Roden is hier al mee gestart, en de eerste ervaringen zijn inmiddels  uitgewisseld. Een mooi initiatief om  met elkaar te werken aan controle en veiligheid. We hopen dat het in de Bomenbuurt ook een succes wordt.

Ook is er nagedacht  over een wijkschouw met de buurtagent. Er wordt dan gelet op de inbraakgevoeligheid van de panden in de bomenbuurt. Het is vooral zaak  om het de gelegenheidsdief zo moeilijk mogelijk te maken. Hier kunt u met vaak kleine aanpassingen zelf iets aan doen.  

Het speelveldje aan de Ceintuurbaan Noord moet opgeknapt worden, en vooral ook uitgebreid met speeltoestellen voor onze jeugd.  Er zullen 11 bomen worden geplant. Deze komen van de Albertsbaan ,die binnenkort op de schop gaat. Over de speeltoestellen zijn we in overleg met de gemeente.  

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft wordt er een groot aantal statushouders in onze buurt gehuisvest. Dit heeft onze aandacht. We zorgen ervoor dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. De vraag is welke rol wij hier in kunnen gaan vervullen.  

Begin 2017 willen we beginnen met het werven van nieuwe leden. We hopen dat u in grote getale lid wilt worden van de wijkbelangenvereniging. Ons belang is ook uw belang.  

Mocht u vragen , ideeën of opmerkingen  hebben neemt u dan contact met ons op via : secretaris@debomenbuurt.nl. 

Ik wens u namens het bestuur alvast fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2017!

Alex van den Oever, secretaris

Werkzaamheden in de buurt

20161127_15202433 Woningen in de straten Hoppad, Klimoppad, Ceintuurbaan Noord en De Hop worden gerenoveerd. Hierbij worden sloopwerkzaamheden verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van een hijskraan. Het af en aan rijden van bouwverkeer kan overlast geven.   Bouwbedrijf Draisma doet er echter alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken.