Uitleg LOGO:

De cirkel suggereert de buurt met daarop twee bomen onderling verbonden en voorstellende de W van wijkbelangenvereniging. De doorgetrokken lijn onderstreept het geheel en de opening in de cirkel is het contact naar buiten.

Het ontwerp is van de heer Jan Kremer (2012†)