Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Wijkbelangenvereniging “de Bomenbuurt- Noordhoek”  verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling, voor lidmaatschap. Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren over uw lidmaatschap.
  • Om u te informeren over activiteiten en ander nieuws van onze wijkbelangenvereniging

Lidmaatschapsregistratie

De secretaris heeft toegang tot alle gegevens die u invult op het aanmeldingsformulier.
De penningmeester zal uw bankgegevens opslaan en gebruiken om de contributie te innen.
Eventuele opmerkingen over verbeteringen in onze wijk zullen binnen het bestuur besproken worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.
Omgang met beeldmateriaal (foto’s, video) van leden.

Wij maken foto’s en filmmateriaal van onze activiteiten ten behoeve van onze website en nieuwsbrief.
Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende lid.
Toestemming is altijd in te trekken.

Communicatie over privacy beleid (hoe worden leden geïnformeerd?)

Het privacy beleid van de Bomenbuurt-Noordhoek is op te vragen via het secretariaat op secretaris@debomenbuurt.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@debomenbuurt.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van onze vereniging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren…

Wijkbelangenvereniging de Bomenbuurt- Noordhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Wijkbelangenvereniging de Bomenbuurt- Noordhoek binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via secretaris@debomenbuurt.nl