Wijkbelangenvereniging De Bomenbuurt/Noordhoek, een introductie.

Onze wijkbelangenvereniging de Bomenbuurt/Noordhoek is weer jaren actief. Onze naam werd aangepast om verwarring met de buurtvereniging te voorkomen.

Waarom een Wijkbelangenvereniging?

De vereniging heeft tot doel: het behartigen van de belangen van de bewoners en het bevorderen en bewaken van de leefbaarheid in de wijk. De leden van de Vereniging denken en beslissen mee over de woonomgeving, zijn de ogen en oren van de wijk. Denk daarbij aan speelvoorzieningen, verkeersveiligheid, bestrating, (groen) onderhoud, ontwikkeling en opbouw van de wijk. De Wijkbelangenvereniging is aanspreekpunt voor en contactpunt met de gemeente Noordenveld. Het contact met u als bewoner in de wijk is uiteraard van belang.
Wat doen wij in de praktijk? Een korte introductie:

  • De Wijkschouw. Een keer per jaar wordt er een ronde door de bomenbuurt gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar de staat van onderhoud van de openbare ruimte Deze ronde wordt gedaan met de gemeente,de politie , de woningbouw en de wijkbelangen. Zo nodig worden hier mensen bij uitgenodigd die meer kennis hebben over een bepaald onderwerp. Iedereen die op en aanmerkingen heeft over de openbare ruimte kan dit melden bij de wijkbelangenvereniging of bij het meldpunt leefbaar Noordenveld. De punten worden in de volgende schouw meegenomen en als ze heel dringend zijn zo snel mogelijk opgelost.
  • Het Platformoverleg. Regelmatig komen de verschillende wijkbelangenverenigingen tezamen om hun inbreng te hebben in het gemeentebeleid. Onderwerpen die onlangs aan de orde zijn geweest zijn: hoogwaardig openbaar vervoer, woningbouw,braakliggende terreinen en veiligheid in de buurt. Het beheer van de openbare ruimte (BOR) is een voortdurend aandachtspunt voor alle WBV’s, zorg is er voor de leefomgeving en deze wordt minder. Het onderhoudsniveau van het groenonderhoud is door bezuinigingen naar laag gebracht.
  • In het voorjaar doen wij mee aan de landelijke Opschoondag in de wijk.
  • Onze website is er om de wijkbewoners meer betrokken te laten zijn bij onze activiteiten. Voorts willen we blijven publiceren in de buurtkrant.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze wijkbelangenvereniging?
Kijk verder op deze site en de periodieke publicaties in de Krant.

Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren of iets melden voor de wijkschouw?
Mail naar secretaris@debomenbuurt.nl