Gezocht enthousiaste bestuursleden voor onze wijkbelangenvereniging

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, voor de functie van bestuurslid, die wonen in onze wijk.
We vergaderen 6x per jaar op de woensdagavond en houden ons bezig met zaken die in onze wijk spelen. Hierbij valt te denken aan veiligheid, wijkgericht werken, en contacten onderhouden met wijkbewoners en gemeente.

Interesse?
Als deze functie voor bestuurslid u aanspreekt, of als u vragen heeft,  kunt u een mail sturen aan secretaris@debomenbuurt.nl

 -.-.-.-.-.-.-.-.-

Gezocht enthousiaste penningmeester voor  onze wijkbelangenvereniging

De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de wijkbelangenvereniging en is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag.
De penningmeester zorgt voor alle financiële zaken die met de vereniging te maken hebben.
Hij/zij zorgt ervoor dat alle financiële transacties worden bijgehouden en laat dit 1 keer per jaar controleren door middel van een kascontrole.
Hij/zij stelt de begroting op.
We vergaderen 6x per jaar op de woensdagavond.
Daarnaast denkt hij/zij mee over de lopende zaken die spelen in de wijk.

Woont u in onze wijk en heeft u interesse?
Mail dan naar secretaris@debomenbuurt.nl

-.-.-.-.-.-.-.-.-