Beste leden van de wijkbelangenvereniging,

Het is alweer een tijd geleden dat u een nieuwsbericht van ons heeft ontvangen. U vroeg zich wellicht af of we nog actief zijn. Gelukkig kan ik deze vraag met ja beantwoorden. Een van de zichtbare activiteiten die we georganiseer hebben is de buitenspeeldag. Ook is er een AED reanimatiecursus aangeboden. De jaarlijkse schouw in de wijk is ook weer geweest. Hierbij hebben we gelet op onder andere losliggende stoeptegels, overhangend groen en andere zaken die op korte termijn aangepakt zouden moeten worden. Het plan ligt er om ook een binnen speeldag te organiseren. Daarnaast wonen we bijeenkomsten bij met andere wijkbelangenverenigingen in Roden en de gemeente.
Binnen het bestuur zijn een aantal wisselingen geweest. Rik Postuma is gestopt als penningmeester. Zijn taak is overgenomen door Marja Huisma. Roelie Otter en Joop de Beer moesten om gezondheidsredenen hun functie neerleggen. Lies Knoop heeft de website overgedragen aan Marja Huisma. Zij zal onze site, www.debomenbuurt.nl, up to date gaan houden.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende mensen:
Karel Stoop                       voorzitter
Marja Huisma                  penningmeester
Alex van den Oever         secretaris
Jaap Modderman           lid
Ilonka Postema              lid
Mary Dijkstra                  lid

In bijlage treft u nog de nieuwe werkwijze van de gemeente aan als het gaat om samenwerking tussen gemeente wijken en dorpen. Deze ” boom “kunt u binnenkort ook vinden op onze website

Voor vragen kunt u altijd mailen naar secretaris@debomenbuurt.nl

Namens het bestuur van de Wijkbelangenvereniging de Bomenbuurt-Noordhoek,

Alex van den Oever
secretaris

Categorieën: nieuwsbrief