Beste heer, mevrouw,

Het bedrijventerrein in Roden is in de loop der jaren gegroeid. Dit heeft tot gevolg dat het drukker is geworden, er is meer verkeer op het bedrijventerrein aanwezig. Om het verkeer in de toekomst op een veilige manier af te kunnen blijven wikkelen en daarmee het functioneren van het bedrijventerrein te waarborgen, wordt samen met adviesbureau BonoTraffics een verkeersvisie opgesteld.

Uw mening telt
Voor het opstellen van de verkeersvisie vinden we het belangrijk om eerst inzichtelijk te maken welke knelpunten er aanwezig zijn. Hiervoor analyseren wij onder andere de verkeersongevallen en zijn wij benieuwd naar uw lokale kennis en ervaringen. Waar vindt u dat zich verkeersonveilige situaties voordoen en wat is daar de oorzaak van? In deze enquête kunt u dat aangeven. Mede op basis van uw input worden vervolgens mogelijke scenario’s en oplossingsrichtingen opgesteld. Deze worden in een tweede enquête aan u voorgelegd, waarbij u kunt aangeven welk scenario of oplossingsrichting uw voorkeur heeft. Op deze manier kunt u een bijdrage leveren aan de verkeersvisie op het bedrijventerrein.

Over welk gebied gaat de enquête?
De verkeersvisie heeft betrekking op alle wegen die op het bedrijventerrein liggen. Wanneer u de enquête opent zult u het gebied zien. De aansluitingen op de omliggende wegen, zoals Oosteinde en Noordholt (N372), vallen buiten de scope van de visie. Daarnaast is de enquête niet bedoeld om reacties over bijvoorbeeld het nieuwe brengstation en de werf te geven.

De gegevens die u invult zijn anoniem.
Wij kunnen niet achterhalen wie welke reactie heeft achtergelaten. Daarnaast vragen wij niet om privacygevoelige informatie. De uitkomst van deze enquête wordt uitsluitend verwerkt als input bij de nadere uitwerking van de verkeersvisie.

De link naar de enquête
U kunt de enquête openen via onderstaande link. Invullen kan tot en met 18 april 2021.

http://www.noordenveld.nl/verkeersvisiebedrijventerrein

Vragen?
Deze enquête is opgesteld door BonoTraffics in opdracht van de gemeente Noordenveld. Heeft u vragen over deze enquête of wilt u meer weten over de achtergrond van het project, kunt u contact opnemen met Rubert Enter via Postbus@noordenveld.nl of   050 – 50 27 222.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Gemeente Noordenveld
BonoTraffics

Categorieën: Nieuws