Beste leden,

Graag wil ik u , namens het bestuur, op de hoogte brengen van de zaken waar wij ons als wijkbelangenvereniging mee bezig houden.
Een groot thema is de hondenpoep overlast. In samenspraak met gemeente en platform, een werkgroep waarin van elke wijkbelangenvereniging in Roden leden zitten, zijn wij bezig prullenbakken te (her)plaatsen zodat ze op de looproute van hondenbezitters komen te staan. Poepzakjes kunnen hierin worden gedeponeerd.
Als de prullenbakken geplaatst zijn is de volgende stap hondenpoep bordjes. De bestaande bordjes zijn verouderd en zouden moeten worden vervangen. Daarnaast worden er extra bordjes geplaatst.

We hebben ons laten informeren over de plannen met de Kanaalstraat. Er worden ongeveer 90 huizen gebouwd , waardoor onze wijk groter wordt, en de Kanaalstraat zelf zal gedeeltelijk worden verlegd, en er vindt een herinrichting van het gebied plaats.
Op dit moment is men nog in de ontwerpfase, en in onderhandeling met verschillende partijen.

In september hebben een aantal leden van onze vereniging deelgenomen aan een reanimatiecursus. Zij zijn geslaagd en kunnen nu reanimeren en een AED bedienen. Het plan is om gemeente Noordenveld hartveilig te maken door meer AED’s te plaatsen in de wijken. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er extra vrijwilligers komen om het apparaat te kunnen bedienen. Hiervoor worden cursussen aangeboden. Mocht u belangstelling hebben voor deze cursus dan kunt u zich aanmelden via secretaris@debomenbuurt.nl

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons bestuur willen komen versterken. Met het afscheid van Jan Brink ontstaat er een vacature.
Lijkt het u leuk mee te denken over zaken die er in de wijk spelen neemt u dan contact op via de mail. Het bestuur vergadert eens in de zes weken.

Als er zaken zijn in uw straat, te denken valt aan overlast, overhangende takken of te weinig onderhoud aan gemeentelijk groen, dan kunt u dit ook aan ons doorgeven. Wij zullen dan onze contacten bij de gemeente benaderen om tot een oplossing te komen. Uiteraard kunt u de gemeente ok rechtstreeks benaderen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Alex van den Oever
secretaris