WiJ Buurten in De Bomenbuurt
Voel jij je thuis in jouw buurt? Dat was één van de vragen die door het projectteam van WiN werd gesteld aan organisaties, verenigingen en inwoners uit de Bomenbuurt in het kader van WiJ Buurten. In januari werden gesprekken geïnitieerd met organisaties en verengingen die aanwezig zijn in de wijk. Daarnaast werden er een aantal activiteiten georganiseerd in samenwerking met de verenigingen uit de buurt, waar WiN in gesprek is gegaan met de inwoners. Naast gesprekken is er ook een enquête verspreid, welke zowel offline als online ingevuld kon worden.

Inmiddels heeft het projectteam alle gegevens verzameld en geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in een goed beeld van de wijk en de behoefte van de inwoners. Er is zoveel opgehaald dat niet alles terug kan worden gecommuniceerd in dit bericht. We hebben de grote lijn eruit gehaald om de inwoners en organisaties te laten weten waar de komende tijd aan wordt gewerkt naar aanleiding van het “buurten” in de bomenbuurt. De onderstaande onderwerpen komen het sterkst naar voren…

Wat gaat er goed?
De Bomenbuurt is een buurt waar veel actieve organisaties en verenigingen zijn. Het aanbod van activiteiten is goed te noemen. De betrokkenheid van inwoners is er, zelfs al zijn ze niet meer woonachtig in de wijk, de verbondenheid blijft.
Een aantal inwoners, organisaties en verenigingen heeft aangegeven zich in te willen zetten voor de wijk. Daar zijn we als welzijnsorganisatie erg blij mee.

Wat ontbreekt er ?
Er zijn verschillende gebouwen is de Bomenbuurt waar allerlei activiteiten plaatsvinden.
Er is een duidelijke behoefte/ wens van de inwoners naar 1 centraal punt in de wijk, waar men elkaar kan ontmoeten en terecht kan voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en informatie over alles wat er te doen is in Roden en in de wijk.
Wat kan er beter?
Er zijn een aantal speelvoorzieningen in de buurt, welke voornamelijk geschikt zijn voor jonge kinderen. Een wens vanuit de buurt is het aanpassen van een bestaande speelvoorziening die voor de gehele basisschoolleeftijd aantrekkelijk is en waar ook peuters veilig kunnen spelen.

We hebben ook de vraag gesteld of mensen zich thuis voelen in de buurt. Samenvattend is het volgende genoemd, De Bomenbuurt is een wijk waar diverse leeftijden en culturen samenkomen. Waar door verbindingen te leggen tussen organisaties, verenigingen en activiteiten, plek is voor iedereen.
Het gehele plan van aanpak ligt bij directie van WiN en gemeente Noordenveld ter bespreking. Van daaruit geeft WiN komend half jaar in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisatie uitvoering aan de ideeën en aandachtspunten die zijn ingebracht in de afgelopen weken.

WiJ Buurten bedankt een ieder voor zijn / haar inzet.
Tot ziens!

Categorieën: Nieuws