De jaarlijkse wijkschouw vindt plaats op
9 april  13.00.

De voorschouw is 3 april 10.00.
Wilt u meelopen ?
We vertrekken bij de Bomenburcht.

Inventarisatie van zaken waar aandacht aan besteed moet worden leest u hier. 
Heeft u nog aanvullende punten voor de lijst?
Mail die dan naar:
secretaris@debomenbuurt.nl

Categorieën: Nieuwswijkschouw