Goed nieuws!

Gemeente Noordenveld heeft geld te besteden om uw ideeën voor veranderingen in onze wijk uit te voeren. Lees de Flyer van de gemeente en bel. Wilt u eerst overleggen met iemand van de wijkbelangenvereniging? Bel onze Alex, onze secretaris -050 8504924      

Werkzaamheden in de buurt

33 Woningen in de straten Hoppad, Klimoppad, Ceintuurbaan Noord en De Hop worden gerenoveerd. Hierbij worden sloopwerkzaamheden verricht waarbij gebruik gemaakt wordt van een hijskraan. Het af en aan rijden van bouwverkeer kan overlast geven.   Bouwbedrijf Draisma doet er echter alles aan om dat zoveel mogelijk te beperken.