Agenda ledenvergadering 12 april 2018

Donderdag 12 april algemene ledenvergadering Lokatie:      Basisschool de Tandem , Klimop 2. Aanvang:    19.30 u Opening door de voorzitter Vasstellen agenda Financieel verslag. Verkiezing  kascommissie Begroting 2018 Bestuursverkiezing. Aftredend en niet  herkiesbaar is Aly Wiersinga. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden  bij het bestuur Onze activiteiten : wijkschouw WhatsApp-groep landelijke opschoondag communicatie Lees verder…

Goed nieuws!

Gemeente Noordenveld heeft geld te besteden om uw ideeën voor veranderingen in onze wijk uit te voeren. Lees de Flyer van de gemeente en bel. Wilt u eerst overleggen met iemand van de wijkbelangenvereniging? Bel onze Alex, onze secretaris -050 8504924