In het voorjaar van 2015 kregen alle bewoners van de wijken Bomenbuurt en Noordhoek een bijna wanhopig schrijven in de bus: help ons de wijkbelangenvereniging weer een nieuw leven in te roepen, anders zijn we genoodzaakt te stoppen!!

Desbetreffende vereniging had te maken gehad met veel tegenvallers binnen hun bestuur: ziekte, overlijden, verhuizing; hierdoor was het vrijwel niet meer mogelijk om het goede werk binnen hun wijk gaande te houden.

Gelukkig heeft de oproep geresulteerd in een aantal nieuwe vrijwilligers die bereid zijn hun wijk te vertegenwoordigen in het overleg naar de bewoners, gemeente, politie,  maatschappelijke organisaties en andere wijkbelangenverenigingen.

Karel Stoop heeft de functie tot voorzitter op zich genomen, Saskia Warringa die van secretaresse  René Arends zal de website weer nieuw leven in gaan blazen en Aly Wiersinga is algemeen werkgroeplid geworden.

Kernpunten die in de eerste instantie gesteld zijn: Verbeteren van contacten naar de Bomenbuurt(vereniging) én de Noordhoek.

Het bestuur is nog niet compleet, we zijn nog op zoek naar een penningmeester met affiniteit voor de desbetreffende wijken. Verder zouden we graag meer respons/ actieve leden vanuit de Bomenbuurt en Noordhoek willen krijgen om direct te kunnen anticiperen op ondervonden gebreken in de wijk. Het liefst zouden we aparte werkgroepen willen opzetten voor Bouwen en Wonen, Grijs en Groen en eventueel Algemeen/ sociaal ( waaronder ondermeer veiligheid zal vallen). Punten die vanuit deze werkgroepen naar voren  komen kunnen door het bestuur gevraagd en ongevraagd teruggekoppeld worden naar de verantwoordelijke instanties.

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk binnen onze vereniging of heeft u nog vragen aan ons, kijk dan op: https://www.debomenbuurt.nl/wijkbelangen of mail naar: secretaris@debomenbuurt.nl

We beseffen dat het, gezien de naam, lijkt of we alleen de Bomenbuurt vertegenwoordigen. Dit is echter niet het geval. Om meer duidelijkheid te geven hebben we onlangs nadrukkelijk onze naam veranderd in wijkbelangenvereniging de Bomenbuurt/Noordhoek. Ons streven is om binnenkort ook onze naam van de website hierop aan te passen.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *