De jaarlijkse wijkschouw heeft weer plaatsgevonden.
5 personen gingen daarvoor door de wijk. Twee mensen van de Wijkbelangenvereniging, een van Welzijn in Noordenveld en twee van de Gemeente Noordenveld.

De Wijkbelangenvereniging is te spreken over zowel het grijs- als groenonderhoud. Daarom maar weinig punten die aandacht verdienen. Een aantal punten komt steeds terug, vooral punten die al eerder aan bod zijn geweest.

Wijkgericht werken.

Zoals bekend gaat de gemeente wijkgericht werken.
Er komen 6 zogenaamde gebiedsteams/ wijkteams en een team begraafplaatsenonderhoud  die worden aangestuurd door meewerkend voormannen. Deze voormannen (7 meewerkende voormannen) zijn het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen/bewoners. De meewerkend voormannen starten per 1 mei. De teams zullen zich voorstellen aan alle wijk- en dorpsverenigingen in Noordenveld. De betreffende meewerkend voorman zal voortaan ook bij de schouw aanwezig zijn.
Daarnaast komen er twee gebiedsverbinders.

Overlast

Er is overlast van jongeren bij vuilwater overstort aan de Hulst. Om die reden is er een vergunning aangevraagd om de dam te verwijderen waardoor de jongeren geen ‘rondje’ meer kunnen lopen.
We nemen aan dat daardoor de overlast minder wordt.

Grijs:
# Bestrating Zultheresweg blijft punt van zorg – wordt doorgegeven aan Gerk. Misschien dat de   weg meegenomen is in de planning. Het straatwerk wordt uitgevoerd door een aannemer..

# Esdoornstraat – kant Hoge Holt stoep (ook verleden jaar aan de orde). Is verleden jaar uitgevoerd. Wordt in de gaten gehouden door Wijkbelangenvereniging en wijkteam van de  gemeente.

# Hoppad op de Hop bij de eik – losliggende tegels.

# De Hop onder andere bij nummer 8 – bestrating is meerdere keren aan de orde geweest. Het lijkt op een lekkage.

Groen

# De Vrije Tuinders – er wordt regelmatig vuilnis gestort (blijft punt van zorg). Er is gesproken met een aantal tuinders. Ze geven aan dat bewoners hun tuinafval mogen storten bij/in zogenaamde bunkers/betonbakken. Helaas wordt ook ander afval gedumpt.
De afdeling handhaving van de gemeente geeft hier geen prioriteit aan. Een idee is om een foto te nemen van het afval. Is het iets om dit een keer op te nemen in Even buurten?

# Perkjes Ceintuurbaan-Noord, Klimoppad, de Hulst – er is een beplantingsplan gemaakt door Egbert Wijnalda van de gemeente. Deze wordt bekeken. Ziet er goed uit. De bewoners ontvangen het plan deze week. De vereniging krijgt een mail hierover.
De werkzaamheden starten begin mei.