Wijkschouw 2019

De jaarlijkse wijkschouw heeft weer plaatsgevonden. 5 personen gingen daarvoor door de wijk. Twee mensen van de Wijkbelangenvereniging, een van Welzijn in Noordenveld en twee van de Gemeente Noordenveld. De Wijkbelangenvereniging is te spreken over zowel het grijs- als groenonderhoud. Daarom maar weinig punten die aandacht verdienen. Een aantal punten Lees meer…

Agenda ledenvergadering 12 april 2018

Donderdag 12 april algemene ledenvergadering Lokatie:      Basisschool de Tandem , Klimop 2. Aanvang:    19.30 u Opening door de voorzitter Vasstellen agenda Financieel verslag. Verkiezing  kascommissie Begroting 2018 Bestuursverkiezing. Aftredend en niet  herkiesbaar is Aly Wiersinga. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden  bij het bestuur Onze activiteiten : wijkschouw WhatsApp-groep landelijke opschoondag communicatie Lees meer…