Agenda ledenvergadering 12 april 2018

Donderdag 12 april algemene ledenvergadering Lokatie:      Basisschool de Tandem , Klimop 2. Aanvang:    19.30 u Opening door de voorzitter Vasstellen agenda Financieel verslag. Verkiezing  kascommissie Begroting 2018 Bestuursverkiezing. Aftredend en niet  herkiesbaar is Aly Wiersinga. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden  bij het bestuur Onze activiteiten : wijkschouw WhatsApp-groep landelijke opschoondag communicatie Lees verder…