Donderdag 12 april algemene ledenvergadering

Lokatie:      Basisschool de Tandem , Klimop 2.

Aanvang:    19.30 u

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vasstellen agenda
 3. Financieel verslag.
 4. Verkiezing  kascommissie
 5. Begroting 2018
 6. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet  herkiesbaar is Aly Wiersinga.
  Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden  bij het bestuur
 7. Onze activiteiten :
  wijkschouw
  WhatsApp-groep
  landelijke opschoondag
  communicatie richting gemeente
  project GO-Noordenveld
 8. Rondvraag
 9. Sluiting.

Gerie Kleine is uitgenodigd, buurtwerker bij Welzijn in Noordenveld. Ze vertelt over omzien naar elkaar in wijken en buurten.
En gaat daarover in gesprek met de aanwezigen.

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *