RODEN   -uit het Streeknieuws – Elisa Ligt is  gestart als de nieuwe directeur van Welzijn in Noordenveld (WiN). Ze is enthousiast over haar eerste werkdagen in Noordenveld. ‘Werken in het mooie Drenthe, samen met gemeente Noordenveld, partners en aanbieders en bovenal de inwoner van gemeente Noordenveld. Samen met een professioneel Lees meer…

Agenda ledenvergadering 12 april 2018

Donderdag 12 april algemene ledenvergadering Lokatie:      Basisschool de Tandem , Klimop 2. Aanvang:    19.30 u Opening door de voorzitter Vasstellen agenda Financieel verslag. Verkiezing  kascommissie Begroting 2018 Bestuursverkiezing. Aftredend en niet  herkiesbaar is Aly Wiersinga. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden  bij het bestuur Onze activiteiten : wijkschouw WhatsApp-groep landelijke opschoondag communicatie Lees meer…